Ilketang

Håndverktøy for å blokke ut enkelte punkter, f.eks. ilker